ALGEMEEN > OPDRACHTEN


De opdrachten van de brandweer zijn vastgelegd in het koninklijk besluit van 7 april 2003. Deze opdrachten zijn zeer uiteenlopend. Ze beperken zich niet louter tot het blussen van branden maar ze omvatten een grote waaier aan noodinterventies.

- Interventies bij brand en ontploffing

De hoofdopdracht van de brandweer is het bestrijden van brand en de gevolgen van ontploffingen.

- Technische hulpverleningswerkzaamheden

Bij ongevallen speurt de brandweer naar slachtoffers, mensen en dieren, en bevrijdt ze. Ze beschikt eveneens over duikers, een gaspakkenteam en een GRIMP-team (groep voor interventies op moeilijke plaatsen). Ze maakt de openbare weg vrij na een ongeval en ze wordt ook opgeroepen om wespennesten te vernietigen.

- Dringende medische bijstand

Brandweermannen worden opgeleid om slachtoffers te vervoeren met ambulances.

- Preventie

Preventie inzake brand en ontploffing maakt ook deel uit van de opdrachten van de brandweer. Er worden regelmatig opendeurdagen georganiseerd waarbij het publiek onder meer leert hoe gevaarlijk het is om een frituurketel te doven met water.

- Vervuiling

De brandweer grijpt in bij vervuiling met een beperkte oppervlakte (100 m² op de grond en 25m² op het water).

- Overstromingen

Bij overstromingen pompt de brandweer het water weg. De brandweer is ook verantwoordelijk voor de preventieve bescherming, voor het zetten van dijken en de hulpverlening aan de bevolking.

- Telecommunicatie

De brandweer installeert bij een interventie een commandopost op het terrein en, op aanvraag, het gemeentelijk coördinatiecentrum van de telecommunicatiemiddelen.

- Internationale opdrachten

Op vraag van de minister van Binnenlandse Zaken kan de brandweer optreden in het Detachement voor Interventie bij rampen in het buitenland (DICa-DIR) in het kader van B-Fast.

- Preventieve opdrachten

Op vraag van organisatoren of overheden kan de brandweer aanwezig zijn bij plaatselijke manifestaties die een gevoelig veiligheidsrisico inhouden.

- Ondersteuning aan Politie en Justitie

De brandweer biedt regelmatig logistieke steun aan de gerechtelijke autoriteiten en aan de politie.